M. Tech 1st Year

Aduiti Sharma

Jasim Qamar

Ali Khan

Mohit Arya

Kanishk Joshi

Riya Gupta

Subhanshi Gangil

Himanshu Sanjaykumar Kamble

Abhishek Jha

Sanket Mohan Gharat